Se samoregulačním systémem Raychem HWAT nemáte problémy se zdlouhavým a nehospodárným odtáčením vody

Datum: 5.6.2012
Přijdeme do koupelny, pustíme si teplou vodu a čekáme. Odteče jeden, druhý třetí a mnoho dalších litrů studené vody, než nám začne téct teplá voda. Potom ještě chvíli manipulujeme s baterií, než se nám podaří nastavit požadovanou teplotu. S tímto případem řešení nehospodárného rozvodu teplé vody se každý setkal. Jaká jsou řešení?

Systém udržování teploty teplé užitkové vody Raychem HWAT je sofistikovaný systém využívající inteligentní samoregulační kabely Raychem HWAT. Tento systém zajistí okamžitý odběr teplé vody z kohoutku bez zbytečného odtáčení vody, a tím i plýtvání energií. Přitom nehrozí popálení při zdlouhavém nastavování teploty. Plnohodnotně nahrazuje systém s cirkulačním potrubím, kdy zjednodušuje návrh, instalaci a tím zásadně snižuje pořizovací náklady.

Udrzovani teploty TUV_RaychemJak funguje systém HWAT?

Základem je samoregulační kabel Raychem HWAT, který mění svůj výkon v závislosti na okolní teplotě. V praxi na potrubí funguje tak, že v místech, kde voda stojí a začíná chladnout kabel HWAT výkon zvyšuje a kompenzuje tepelné ztráty potrubí. V místech, kde protéká voda, je potrubí zahříváno teplou vodou z boileru a kabel svůj výkon snižuje.

 

Je potřeba vyhřívat potrubí nebo jinak kompenzovat tepelné ztráty?

Tam, kde není použito žádné řešení, zdlouhavě a nehospodárně odtáčíme zchladlou vodu. Proto je dnes ve většině případů používána tzv. cirkulační smyčka, kdy je rozvod teplé vody zdvojen a teplá voda je poháněna pomocí oběhového čerpadla, cirkuluje nám potrubním rozvodem a vrací se nám zpět do zásobníku vody.

System HWAT_RaychemTo přináší ale i řadu nevýhod. Především je to dvojnásobná délka potrubí a tedy i dvojnásobná plocha, ve které je ochlazována voda z boileru. V případě akumulačních zásobníků může dojít k jejich vychlazení, aniž bychom vodu vůbec použili. Vracející se voda nám rovněž zhoršuje rozvrstvení vody v zásobníku, což snižuje využití jeho objemu. Chceme-li tedy na konci potrubního rozvodu odebírat vodu o teplotě například 55°C, musíme vodu v zásobníku zahřívat na podstatně vyšší teplotu. To v případě použití například tepelných čerpadel znamená zhoršení účinnosti a zvýšení nákladů na energie.

Není to zbytečný luxus, vyhřívat potrubí s teplou vodu?

Systém udržování teplé vody Raychem HWAT nezajišťuje ohřev potrubí, ale pouze kompenzuje jeho ztráty. Běžně dobře izolované potrubí s teplou vodou, uložené například ve zdi, ztrácí cca 8W/m potrubí. O tento výkon se nám sníží teplota vody. Topný kabel HWAT pouze tento výkon kompenzuje a zamezuje chladnutí vody. Budeme-li mít jednoduchý rozvod bez ohřevu, voda nám zchladne a my ji budeme muset odtočit. Budeme-li mít dvojitý cirkulační rozvod, bude ztráta dvojnásobná, tedy 16W/m, rozvod nám bude vychlazovat vodu v zásobníku a budeme přicházet o dvojnásobné množství energie.

Zdraví a hygiena?

Není-li určitou dobu teplá voda v potrubí používána a obměněna, dochází ke snížení její kvality a hrozí nebezpečí výskytu bakterie Legionelly.

Udrzovaní teploty vody HWATDíky samoregulačnímu kabelu HWAT R a řídicí jednotce HWAT-ECO můžeme pravidelně provádět sanitaci vody v potrubí a bakterii likvidovat. To se děje pravidelným zvýšením teploty vody nad 60 °C po dobu alespoň 30 min.

Jaké výhody mi to přinese?

Uvedené řešení Raychem HWAT přináší výrazné zvýšení komfortu, hygieny, úspory vody a především snížení nákladů za energie vydané pro ohřev vody.

Jaké jsou zkušenosti s tímto řešením?

Ve světě tento systém funguje již více než dvacet let. Naleznete jej na takových stavbách, jako je třeba Eiffelova věž v Paříži, nebo nejnověji Capital Gate Tower v Dubaji. V České republice je již instalován v řadě rodinných domů a začíná se pro své nesporné výhody prosazovat do celé řady dalších budov.